Plakietka

Plakietka hufca jest oznaczeniem przynależności do wspólnoty hufcowej. Noszą ją zarówno zuchy, harcerze, jak i instruktorzy. Jej symbolika odwołuje się do obu aspektów naszego bohatera – puszczaństwa i Powstania Warszawskiego.

Stopień podstawowy

Plakietka przyznawana jest osobom, które spełniają łącznie trzy następujące wymagania:

  1. Posiadają kompletne umundurowanie zgodne z regulaminem środowiska ten punkt zakłada, że ów regulamin istnieje, jeśli zaś nie, to wytycznymi jest wyłącznie regulamin mundurowy ZHP. Zakładamy również, że regulamin środowiska nie może być w jawnej sprzeczności z tym ogólnozwiązkowym.
  2. Wzięły udział w imprezie ogólnohufcowejna tę chwilę takimi imprezami zawsze będą Zbiórka polowa, Zlot i Święto Hufca, w każdym roku dochodzą średnio dwie kolejne (DMB, obóz, zimowisko, 1 sierpnia…) najpewniej będzie to jednocześnie impreza, na której drużyna otrzyma plakietkę 🙂
  3. Uczestniczyły w dowolnych zajęciach przybliżających bohatera hufca – może to być dowolna zbiórka poprowadzona przez kadrę, lub impreza hufcowa o takiej tematyce. Gotowe propozycje takich form będą się pojawiały w katalogu w ramach realizację przez kadrę wymagań do Systemu Mian Wigierskich.
22539918_708410779361388_1229642011978454329_n-2
Plakietka specjalna

Wymagania na ten poziom plakietki nadal są w opracowaniu, zostaną opublikowane do Święta Hufca w czerwcu 2018 r.

Weryfikacja i przyznawanie

Weryfikacji wypełnienia wymagań dokonuje Zespół Wigierskikadra jednostki, powinna przekazać informacje o sposobie wypełnienia wymagań przez ich harcerzy, wraz z listą osób, którym należy się plakietka. Jeśli w późniejszym okresie do drużyny dojdą osoby, które nie zdobyły jej wraz z resztą, będą mogły wykonać zadania indywidualnie, lub w zespołach zachowując analogiczny sposób weryfikacji.

Weryfikacji wymagań mogą również dokonać posiadacze Mian Wigierskich – w takim przypadku należy jedynie przekazać Zespołowi Wigierskiemu listę osób.

Za przyznanie plakietki odpowiada bezpośredni przełożony.