Wódz

idea: Najwyższy poziom kwalifikacji kadry hufca. Przyznawany osobom odgrywającym wiodącą rolę w zespołach instruktorskich, będących zarówno wsparciem merytorycznym, metodycznym, jak i po prostu czysto ludzkim. Wodzowie w pełni rozumieją ideę metody harcerskiej, potrafią projektować, realizować i aktywnie wspierać działania kadry. Świadomie wychowującym i kształtującym podległych instruktorów w duchy wigierskiego nurtu.

Wymagania:
 • Instruktor Wigier,
 • minimum stopień phm. i otwarta próba hm.
 • pełnienie funkcji szefa zespołu/komendanta szczepu,
 • okres pełnienia funkcji 12 miesięcy,
 • przeszkolenie do funkcji,
 • przykładna postawa oceniana przez bezpośredniego przełożonego,
 • pozytywnie zamknięta próba pwd. w roli opiekuna,
 • zaangażowanie w życie hufca,
 • organizacja Wydarzenia Wigierskiego.
Oznaczenie:

skórzana naszywka na kołnierz z hufcową lilijką w czarnym kolorze

Dalsze formy nagradzania:

list pochwalny komendantki chorągwi, odznaka chorągwiana, brązowy, srebrny, złoty krzyż za zasługi

Dodatkowe profity:
 • bezpłatny udział we wszystkich przedsięwzięciach hufca,
 • udział w decyzjach Zespołu Wigierskiego w zakresie przyznawania Mian Wigierskich,
 • prawo wręczania wszystkich poziomów Mian Wigierskich.