Wigierski drużynowy

idea: Przeznaczony dla wiodących drużynowych, przygotowanych metodycznie i merytorycznie do pracy na wysokim poziomie. Oznacza kadrę umiejącą wykorzystać elementy i cechy metody harcerskiej w zgodzie z charakterem hufca. Miano przeznaczone dla kadry rozumiejącej i wykorzystującej obrzędowość hufca, promującej wartości naszych patronów.
Posiadacze tego miana stanowią wzór i najlepsze wsparcie dla młodej kadry hufca.

Wymagania:
  • Miano Wigerskie,
  • przeszkolenie do funkcji,
  • stopień adekwatny do wieku,
  • przykładna postawa oceniana przez bezpośredniego przełożonego,
  • okres pełnienia funkcji 12 miesięcy (na poczet tego okresu zalicza się okres przed
  • zdobyciem Miana Wigierskiego)
  • jeden obóz spędzony z drużyną – pozytywnie oceniony przez komendę obozu,
  • zaangażowanie w życie szczepu,
  • aktywność jednostki na polu hufca,
 Oznaczenie:

metalowa przypinka dokładana na skórzany emblemat pierwszego Miana

Dalsze możliwe formy nagradzania:

Instruktor Wigier, list pochwalny komendantki chorągwi, list pochwalny naczelnika ZHP, brązowy krzyż za zasługi

Dodatkowe profity:

możliwość przyznawania w drużynie plakietek hufca.