Miano wigierskie

idea: Pierwszy stopień dla dowolnej osoby kadry, od przybocznego włącznie. Reprezentuje dążenie do rozwoju z wykorzystaniem metody harcerskiej. Symbolizuje zaangażowanie w życie swojej jednostki oraz świadomość działania w wigierskim hufcu. Stanowi potwierdzenie przynależność do wspólnoty wigierskiej kadry.

Wymagania:
  • stopień adekwatny do wieku,
  • okres pełnienia funkcji 4 miesiące,
  • udział wraz z jednostką w działaniach drużyny na polu hufca,
  • przykładna postawa oceniana przez bezpośredniego przełożonego,
  • udział w wydarzeniu Wigierskim (cykl cokwartalnych wydarzeń koordynowanych przez Zespół Wigierski dla młodej kadry przybliżających bohatera hufca: bieg, gra miejska, lekcja muzealna w muzeum PW, itp.).
Oznaczenie:

skórzana naszywka na kołnierz z hufcową lilijką w brązowym kolorze

Dalsze możliwe formy nagradzania:
możliwość uczestniczenia w pracach zespołów decydujących o przyznawaniu plakietki hufca