Instruktor Wigier

idea: Miano przeznaczone dla wiodącej kadry hufca działającej tak w drużynie, jak i na wszelkich innych funkcjach instruktorskich. Przyznawany jest kadrze będącej świadomymi harcerskimi wychowawcami przejawiającymi tę świadomość w podejmowanych w ramach pracy działaniach. Instruktor Wigier jest osobą dającą swoim zachowaniem przykład braterskiej postawy, udzielający wsparcia młodej kadrze w zakresie roli harcerskiego wychowawcy. Posiadacze miana są jednocześnie znawcami hufcowej obrzędowości, umiejącymi wesprzeć młodszą kadrę w zakresie jej wykorzystania oraz pracy z bohaterem.

Wymagania:
 • Miano Wigerskie,
 • minimum stopień pwd. i otwarta próba phm.
 • pełniona funkcja instruktorska,
 • stopień adekwatny do wieku,
 • przykładna postawa oceniana przez bezpośredniego przełożonego,
 • okres pełnienia funkcji 6 miesięcy,
 • zaangażowanie w życie szczepu lub hufca – zależnie od poziomu działania,
 • współorganizacja Wydarzenia Wigierskiego.
Oznaczenie:

metalowa przypinka dokładana na skórzany emblemat pierwszego Miana

Dalsze formy nagradzania:

Wigierski Drużynowy, Wódz, list pochwalny komendantki chorągwi, brązowy i srebrny krzyż za zasługi

Dodatkowe profity:
 • bezpłatny udział w imprezach hufca,
 • prawo wręczania pierwszego stopnia Mian Wigierskich,
 • możliwość przyznawania plakietki hufca.