Miana Wigierskie – PROJEKT

Mina Wigierskie stanowią wyróżnienie dla kadry hufca. Przyznając je, doceniamy dokonania, ale też wiedzę, umiejętności i przede wszystkim postawę kadry.

Dla kogo

Dla całej kadry hufca

System stworzony jest zarówno dla instruktorów, jak i młodej liniowej kadry jednostek, która dopiero rozpoczyna swoją ścieżkę od zielonego sznura. Dla jednych otrzymanie Miana Wigierskiego może być pierwszym wyróżnieniem, jakie zdobędą. Dla innych poziom Wodza będzie ukoronowanie wieloletniej służby i wyrazem uznania, jakie zdobyli w oczach wspólnoty hufca.

Czemu

Głównym celem jest motywowanie i promowanie kadry.

Zależy nam, by pokazać członkom hufca, że nasza kadra spełnia wyznaczane standardy, że instruktorzy stale się doskonalą, wznosząc na nowe poziomy. Doceniamy tych, którzy nie równają tylko do innych, ale sami wyznaczają ścieżki, pomagając innym nimi kroczyć.

Budowanie wspólnoty hufca, poprzez obrzędowość,

Obierając imię Wigierczyków, świadomie postawiliśmy na silną więź z lasem. Miana odwołują się do tradycji ruchu woodcraftowego, stanowią naturalny element leśnej obrzędowości.

Wzmacnianie hufcowej tożsamości.

Każdy z Nas lepiej czuje się jako członek stada. Prawdziwą przynależność czuć jednak nie wtedy, gdy jesteśmy wpisani na wspólną listę, ale gdy widzimy, że osoba śmiejąca się z nami podczas wędrówki, wyznaje te same wartości, kieruje się takimi samymi zasadami i ufa w te same prawa puszczy.

Jak to działa

Nominacje pochodzą od komendantów szczepów lub komendanta hufca w przypadku jednostek samodzielnych.

Celowo nie zakładamy możliwości wnioskowania przez samych zainteresowanych, czy nawet bezpośrednich przełożonych. Chcemy wzmacniać pozycje szczepowych oraz prowokować do rozbudowania relacji we wspólnocie hufca.

Każdorazowo przyznanie miana powinno być przeanalizowane pod kątem zachowania prestiżu danego poziomu.

Miana nie są czymś, co jest należne każdemu, kto pełni funkcje w hufcu. Przyznawane są tym, którzy czują puszczańską filozofię i potrafią wychowywać w jej duchu. 

Organem weryfikującym jest Zespół Wigierski poszerzony o posiadaczy miana Wodza. 

Ponownie zależy nam na podkreśleniu roli osób najbardziej zaangażowanych w tworzenie wigierskiej wspólnoty. Uważamy również, że ten, kto potwierdza kwalifikacje innych, sam powinien je posiadać.

Przyznanie

Za przyznanie pierwszego Miana odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony.

Miana nie są czymś, co otrzymuje się podczas zbiórki na sali gimnastycznej. Są związane z lasem jak cały nasz hufiec.

Miano Wigierskiego Drużynowego, Instruktora Wigier i Wodza przyznaje komendant hufca lub Wódz po uzgodnieniu z Zespołem Wigierskim.

Zależy nam na wysokim prestiżu każdego ze stopni, tak by był wyraźnym wyróżnieniem w oczach całej kadry hufca.