Leśne dziedziny

Pora rozwinąć co rozumiemy pod hasłem technik puszczańskich… …upraszczając, będzie to wszystko, co przyda nam się podczas dłuższych, czy krótszych wypadów do na łono przyrody. Nie musimy tu ograniczać się do lasu, bo techniki te tak samo przydatne będą podczas wędrówki wzdłuż morskiego wybrzeża, pokonywaniu górskich szlaków, czy weekendowego spływu Bzurą.

Aby usystematyzować pracę, przyjmijmy podział na sześć Leśnych Dziedzin:

FullSizeRender-3

Ogień – jeden z najważniejszych czynników dla każdego bushcraftera, a szczególnie ważny dla nas harcerzy. Ogień zapewnia dwie podstawowe potrzeby człowieka, daje nam ciepło i światło, czym zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Tu zawrze się wszystko, co związane jest z roznieceniem i podtrzymaniem ognia. Wyznaczenie miejsca i rodzaju paleniska. Wszelkie kwestie związane z wyborem podpałki, a potem rodzaju drewna zależnie od celu rozpalania ognia. Zasady bezpieczeństwa i racjonalnego rozpalania jedynie tak dużego ognia, jaki jest niezbędny.

FullSizeRender-5

Woda – człowiek, może przetrwać 3 dni bez wody, co stawia tę dziedzinę wysoko w naszej drabince priorytetów. W ramach tej dziedziny znajdzie się wszystko związane z pozyskiwaniem wody, jej uzdatnianiem, przenoszeniem i racjonalnym wykorzystaniem. Nie zaszkodzi również, jeśli będziemy mieli na uwadze dbałość o ochronę jej czystości.

FullSizeRender

Schronienie – choć wymieniona dopiero jako trzecia, to chyba najważniejsza dziedzina, bo zapewniająca nam izolację od warunków zewnętrznych. Schronienie to zarówno wybór odpowiedniego miejsca, które samo z siebie zapewni nam osłonę, lub choć dostępność materiału na budowę, jak wszystko to, co potrzebne, by połączyć ze sobą gałęzie na szałas. To również umiejętność wykorzystania tarpu czy namiotu, zrozumienie wagi izolacji od podłoża, czy budowy ekranu odbijającego ciepło ogniska.

FullSizeRender-2

Pożywienie – bez wody wytrzymamy trzy dni, bez pożywienia trzy tygodnie – jakież jednak byłyby to smutne tygodnie bez pieczystego prosto z ogniska, lub choć wywaru z pokrzywy czy kawy z mniszka lekarskiego. W tej dziedzinie będzie zawierało się wszystko, co pozwoli zdobyć i przygotować pożywienie. To również umiejętność wcześniejszego przygotowania półproduktów, by były smaczne, wartościowe i lekkie w transporcie.

FullSizeRender-7

Ratownictwo – im dalej od cywilizacji, tym techniki z tej dziedziny będą zyskiwały na znaczeniu, ale przydać mogą się nawet w centrum miasta. Niby każdy harcerz ma kontakt z samarytanką od pierwszych zbiórek, lecz tylko świadome ćwiczenie tych umiejętności pozwala zadziałać instynktownie w oparciu o dostępne czasem w okrojonej wersji materiały. To również umiejętność dobrania składu wyjazdowej apteczki, tak by nie trzeba było ratować się rozwiązaniami zastępczymi.

FullSizeRender-6

Orientacja – najprościej powiedzieć, że to umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, ale też czytania znaków, jakie zostawia nam sama przyroda, lub które pozostawił po sobie człowiek. Ta dziedzina będzie zawierała każdą technikę, która pozwoli nam wyznaczyć kierunek, ocenić odległość, odnaleźć miejsce, do którego chcemy dotrzeć. Tak sam właściwy będzie to GPS, jak umiejętność nawigowania na podstawie gwiazd, czy praca z mapami azymutowymi.