Reguła czterokrotnego ognia

Dwanaście Ustaw Leśnej Mądrości (Reguła Czterokrotnego Ognia)

Oto reguła czterokrotnego ognia, podstawy puszczaństwa – leśnej mądrości. W jego centrum znajduje się krąg-symbol Wielkiego Ducha. Jest on ogniem Głównym, z którego przez ognie Ciała, Myśli, Ducha i Służby wychodzą cztery światła:

Każde z tych Świateł zawiera trzy promienie, które ogółem symbolizują Dwanaście Ustaw Leśnej Mądrości:

To jest Światło Piękna. Wychodzą z niego trzy promienie:

1. Bądź czysty ty i miejsce, w którym żyjesz. Nie ma doskonałego piękna bez czystości ciała, ducha i zachowania. Czystość przynosi korzyść przede wszystkim tobie, następnie ludziom wokół ciebie. Ci, którzy przestrzegają tej ustawy, istotnie służą swojemu krajowi.
2. Bądź silny. Znaj i czcij swoje ciało. Jest to Świątynia Ducha i jeżeli ciało nie jest zdrowe, nie może być silne ani piękne.
3. Chroń przyrodę. Bądź przyjacielem dziczy, obrońcą lasów i kwiatów i uważaj zwłaszcza na ogień w lesie i mieście. Chroń wszystkie nieszkodliwe twory dla radości, którą daje ich piękno.

To Jest Światło Prawdy. Wychodzą z niego trzy promienie:

4. Mów prawdę. Uważaj swoje słowo honoru za święte. To jest ustawa prawdy, a prawda jest mądrością.
5. Bądź pokorny. Czcij Wielkiego Ducha i miej w poważaniu nabożność innych. Bowiem nikt nie zna całej prawdy i każdy, kto pokornie wierzy, ma prawo do naszego szacunku.
6. Bądź uczciwy. Graj uczciwie, bowiem uczciwa gra Jest prawdą, a fałszywa oznacza zdradę.

To jest Światło Siły. Wychodzą z niego trzy promienie:

7. Bądź odważny. Odwaga jest najwyższą cnotą. Strach Jest u korzeni każdego zła. Nieustraszoność oznacza siłę.
8. Bądź milczący. Milcz, kiedy starsi przemawiają i oddawaj im uszanowanie również w inny sposób. W czasie próby milczenie jest trudniejsze niż mówienie, ale w końcu bywa mocniejsze.
9. Bądź posłuszny. Posłuszeństwo jest pierwszym obowiązkiem na drodze leśnej mądrości. Posłuszeństwo znaczy panowanie nad sobą i to jest treścią ustawy.

To jest Światło Miłości. Wychodzą z niego trzy promienie:

10. Bądź uprzejmy. Wykonaj codziennie jedną służbę bezinteresownie, chociażbyś miał tylko poszerzyć szczelinę w miejscu, gdzie wychodzi na powierzchnie źródełko.
11. Chętnie pomagaj. Przyczyniaj się i bądź aktywny. Pełnij swoje obowiązki dla podniosłego uczucia, które daje służba, bowiem człowiek czerpie ze służby swoją siłę.
12. Żyj radośnie. Staraj się cieszyć z twojego życia, ponieważ każda rozumna radość, którą możesz uzyskać lub komuś dać, jest niezniszczalnym skarbem, który podwoi się za każdym razem, kiedy się nim podzielisz z drugim człowiekiem.

Ernest Thompson Seton- Czarny Wilk – „Zwitek kory brzozowej”

Z błękitnym niebem!