LNT – zasady

LEAVE NO TRACE

1. Planuj i przygotuj się odpowiednio

 • Zapoznaj się z przepisami oraz uwarunkowaniami terenu, w jaki się wybierasz.
 • Przygotuj się na nagłe zmiany pogody, zagrożenia i wypadki.
 • Zaplanuj swoją wyprawę tak, by unikać okresów wzmożonego ruchu turystycznego.
 • Podróżuj w mniejszych grupach. Rozdziel duże grupy na mniejsze zespoły.
 • Przepakuj jedzenie, by zminimalizować ilość śmieci.
 • Używaj mapy i kompasu, by wyeliminować konieczność oznaczania trasy np. za pomocą farb czy flag.

2. Podróżuj i obozuj na wytrzymałych powierzchniach

 • Wytrzymałe powierzchnie to ścieżki i oznaczone szlaki, wyznaczone obozowiska, skała, żwir, suche trawy i śnieg.
 • Chroń strefy przybrzeżne. Obozuj przynajmniej 60 m od rzeki lub jeziora, by chronić strefy przybrzeżne.
 • Dobre obozowiska są znajdowane, nie robione. Modyfikacja danego miejsca nie jest konieczna.

W popularnych miejscach:

poruszaj się po szlakach i korzystaj z istniejących miejsc biwakowych
– w grupie poruszajcie się jedną kolumną pośrodku ścieżki, nawet jeśli jest mokra i błotnista.
– zakładaj niewielkie obozowiska. Skoncentruj swoją aktywność na obszarach bez roślinności.

W dzikich obszarach:

– Wykorzystaj rozproszenie, by uniknąć tworzenia nowych obozowisk i szlaków.
Unikaj miejsc, gdzie wpływ na środowisko dopiero się rozpoczął.

3. Pozbywaj się swoich odpadów w odpowiedni sposób

 • Przyniosłeś – zabierz z powrotem. Puste jest lżejsze niż pełne. Sprawdź swoje obozowisko bądź miejsce odpoczynku, czy nie pozostawiono żadnych śmieci bądź resztek jedzenia.
 • Zakopuj odchody na głębokości przynajmniej 15 cm, co najmniej 60 m od wody, obozowiska czy szlaku. Pamiętaj, by zabezpieczyć i zamaskować otwór.
 • Nie zostawiaj po sobie papieru toaletowego bądź produktów higieny intymnej.
 • Aby umyć się lub zmyć naczynia, odejdź przynajmniej 60 m od brzegu rzeki czy jeziora oraz użyj biodegradowalnych detergentów. Rozlej zabrudzoną wodę na dużym obszarze.

4. Zostaw to, co znajdziesz

 • Zachowaj przeszłość: podziwiaj, lecz nie dotykaj żadnych historycznych budowli czy przedmiotów.
 • Pozostaw kamienie, rośliny i inne obiekty naturalne tak, jak je znalazłeś.
 • Uważaj, by nie przenosić i nie zaszczepiać obcych gatunków.
 • Nie buduj struktur ani nie kop dziur.

5. Minimalizuj wpływ ognisk

 • Ogniska mogą powodować długotrwały wpływ na środowisko. Wykorzystuj kuchenki turystyczne do gotowania oraz latarki i latarnie do oświetlenia. Tam, gdzie użycie ognia jest dozwolone, wykorzystuj istniejące miejsca ogniskowe.
 • Rozpalaj niewielkie ogniska. Wykorzystuj tylko niewielkie gałęzie leżące na ziemi (takie, które możesz złamać w ręku).
 • Wypal ognisko do końca, nie zostawiaj niedopalonego drewna ani węgli. Zagaś ognisko całkowicie, a następnie rozprosz zimne popioły.

6. Respektuj dzikie życie

 • Obserwuj dzikie zwierzęta z bezpiecznej odległości. Nie podchodź za blisko ani nie podążaj za nimi.
 • Nigdy nie karm dzikich zwierząt. Dokarmianie szkodzi ich zdrowiu, zmienia naturalne zachowania i wystawia je na niebezpieczeństwo, np. ze strony drapieżników.
 • Chroń dzikie życie oraz swoją żywność poprzez szczelne przechowywanie żywności i śmieci.
 • Kontroluj całkowicie swoje zwierzęta domowe lub zostaw je w domu.
 • Unikaj dzikich zwierząt w newralgicznych okresach: godowym, gniazdowym, wychowywania młodych czy zimą.

7. Pamiętaj o innych

 • Respektuj innych turystów i dbaj o to, by ich pobyt był również przyjemny.
 • Bądź uprzejmy. Ustąp na szlaku.
 • Gdy napotkasz grupę konną, ustąp, schodząc w dół stoku.
 • Odpoczywaj i obozuj z daleka od szlaku oraz innych turystów
 • Oddaj głos przyrodzie. Unikaj głośnych rozmów oraz hałasu.

————————————————————

Wersja angielska