LNT – Przełożenie na skauting

BSA zaadaptowało system bardzo silnie, było również obecne z tym programem podczas ostatnich 3 jamboree i zapewne będą też mocno to wdrażać podczas jambo w stanach.

Drugim krajem, który silnie to zaadaptował i obecnie propaguje to na cały region azja-pacyfik jest Tajwan. Jest on u nich obecny od 3 lat, mają coraz więcej szkoleniowców, a w tym roku dorobią się swoich kolejnych „master trainer” (czyli osób uprawnionych do robienia szkoleń train the trainers). Obecnie program adaptowany jest przez szereg krajów, przede wszystkim Malezję, Australię, Filipiny, Pakistan i Japonię.

Również WOSM przymierza się do podjęcia współpracy z LNT i zaadoptowania programu w całym światowym skautingu.

Podstawowe szkolenie skautowe LNT to 2 dni (12 h zajęć) przewidziane dla osób powyżej 16 roku życia, którego idea zakłada, że taka osoba po ukończeniu szkolenia staje się swego rodzaju instruktorem programu LNT dla swojego środowiska (drużyny, szczepu) i dba, by aktywność jego środowiska była zgodna z zasadami LNT.