LNT

Ruch Leave No Trace

Amerykański program prowadzony przez firmę z sektora NGO (założoną przez byłego skauta BSA), ale od ok. 20 lat BSA zaadaptowało go dla siebie i bardzo ściśle współpracuje z LNT. W chwili obecnej ta współpraca jest tak ścisła, że każdy instruktor w BSA, który uczestniczy w Wood Badge ma obowiązkowo również szkolenie z zakresu LNT i – co więcej – staje się licencjonowanym trenerem LNT. Program początkowo skierowany był głównie do środowisk okołogórskich – wspinaczy, turystów górskich itp. w odpowiedzi np. na dewastację czy zaśmiecenie gór. Dzięki współpracy z BSA program rozszerzono na inne obszary.

Ogólna idea

Leave no Trace – czyli nie pozostaw żadnego śladu – to sposób korzystania z zasobów i dobrodziejstw przyrody tak, by nie pozostawić po sobie żadnego śladu, zarówno w formie śmieci, jak i ubytków/szkód w środowisku.

Ten bardzo uproszczony zapis jest najważniejszą myślną filozofii LNT.

7 Zasad LNT